Lê Na House - Dạy Cắt May Lê Na

Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội! Hotline: 0916846850

Công thức cắt áo vest nam chi tiết cho bạn yêu may vá

Áo vest nam là item thời trang được đa số phái mạnh ưa chuộng. Từ đó, công thức cắt áo vest nam cũng được nhiều người tìm kiếm để cắt may sao cho chuẩn và đẹp nhất!

Với công thức cắt áo vest nam chi tiết được cô giáo Lê Na chia sẻ tỉ mỉ dưới đây, chắc chắn sẽ giúp các bạn yêu may vá có thể tự cắt may áo vest nam đẹp, chuẩn và thành thạo nhất!

Hãy cùng tham khảo theo công thức dưới đây của Lena’s House nhé!

Bạn thực hiện công thức cắt áo vest nam với việc đo và lấy số đo đầu tiên nhé!

1. Công thức cắt áo vest nam với thân sau

 Xác định các đường ngang

Kẻ đường thẳng song song và cách mép vải 1,5cm,dựa vào đó để kẻ các đường sau

AB   dài áo = 74cm

AC  hạ xuôi  vai = số đo – 2cm mẹo cổ = 3cm

AD  hạ nách sau =số đo hạ nách + 2,5cm cử động nách = 22cm +2,5cm = 24,5cm

AE hạ eo sau =số đo hoặc = 1/2 DA + 5cm = 42cm

EF hạ mông = 16cm đến 18cm

Từ các điểm A,B,C,D,E,F ta kẻ các đường thẳng vuông góc với AB

Vẽ sống lưng

AA1  =0.3cm

DD1 =1cm

EE1 =2.5cm

FF1 =BB1 =EE1 + 0.5cm = 3cm

Vẽ  sống lưng qua A1 , D1, E1, F1,B1.

 Vòng cổ,vai :

A1A2 :  ngang cổ =1/6 vòng cổ +1.5cm = 7.8cm

A2A3 : mẹo cổ = 2cm

CC1 :  rộng vai =1/2 số đo + 0.5cm =22.5cm

C1C2 :1cm (C2 nằm hướng về phía trong C1)

Công thức cắt áo vest nam cho ra sản phẩm thân sau như này

Vòng nách

D1D2 : rộng thân sau =2/10 vòng ngực + 2.5cm =20.1cm

D2D3 : dông đầu sườn = 3cm

D3D4 =0.7cm ( D4 nằm ngoài D3 )

E1E2 : rộng eo =2/10 vòng eo 1.5cm đến 2cm  = 16.5cm

Nối C2 và E2

Vẽ  vòng nách từ C1 tiếp xúc với khoảng giữa C2D3  và  đến D4.

Sườn ,gấu

F1F2  rộng mông = E1E2 + 0.5cm =17cm

B1B2 = F1F2

B2B3 = 0.3cm

Cách cắt, cộng đường may

Vòng cổ, vòng nách chừa 1cm

Sườn vai chừa 1.5cm

Sườn thân chừa 1.5cm

Đây là một kiểu áo vest nam truyền thống theo công thức cắt áo vest nam

2. Công thức cắt áo vest nam với thân trước

Xác định các đường ngang:

kẻ đường gập nẹp AB song song và cách mép vải 3cm

kẻ đường giao khuy A1B1 song song đường gập nẹp và cách đường gập nẹp 1.7cm đặt thân sau lên thân trước sao cho đường AB thân sau song song đường gập nẹp . Sang dấu các đường ngang D ,E , F, B lần lượt cắt đường gập nẹp và giao khuy tại DD1, EE1, FF1 và BB1

Sa gấu BB2 = 2% vòng bụng = 1.5cm

Hạ nách trước AD = số đo hạ nách trước + cử động nách  - (2cm mẹo cổ + sa gấu) +1cm = 24.5cm + 2.5cm  - (2cm + 1.5cm )+ 1cm = 24.5cm

AA1 = 1.7cm

AA2 = độ phưỡn = 4% vòng ngực – 0.8cm = 2.7cm

A2A3 = 1.7cm

D1D2 = 0.5cm

Vòng cổ, vai :

A3A4  : ngang cổ =1/6 vòng cổ + 2cm = 8cm

A4A5  : hạ cổ =1/6 vòng cổ + 2.5cm = 8.5cm

Từ A5 kẻ vuông góc với A4A5  cắt đường giao khuy tại A6

Nối A4A6  lấy A7 làm điểm giữa

Nối A7A5  lấy A7A8 =1/3 A7A5

Lấy A4C : vai con thân trước = vai con thân sau – 0.5cm

Vẽ vòng cổ từ A4  qua A8 và dưới A6

Từ A4 vẽ đường hạ xuôi vai A4C và cách đường ngang A = 5cm ( điểm C cách đường ngang  A= 5cm )

Ve áo:

A4V = 2.5cm

Chân ve  EV1 = ± 1cm

Nối đường bẻ ve VV1 cắt vòng cổ tại V2

VVV3  : độ xuôi vai = 5cm đến 6cm

V3V4 = bản ve = 5-6 cm

Vòng nách:

D2D3 : rộng khoanh ngực =2/10 vòng ngực + 2.5cm = 20.1cm

D3D4 : rộng khoanh nách=1/10 vòng ngực + cử động ngực = 16cm

Từ D4 vẽ vuông góc với D3D4 kéo dài cắt đường ngang eo tại E2

Dông đầu sườn D4D5 = 3cm = D2D3 thân sau

Từ D3 kẻ thẳng lên phía trên cắt đường C tại C1

D’ 3D11 = 4.5cm

D3D6 = 5.5cm

Nối D’3D6  lấy điểm giữa là D7  nối D7D3  lấy D7D8 =1/3 D7D3

Vẽ  vòng nách từ C qua D’3  đến D8 ra D6

D’6  thấp hơn D6 là 0.7cm

D4D9 = 4.5cm

Vẽ phần vòng nách còn lại từ D’6 đến D9 và D5

Đây là phần thân trước được thiết kế theo công thức cắt áo vest nam

Sườn , gấu :

E2E3 = 1.5cm

F1F2 = rộng ngang mông =1/2 vòng mông + cử động + 2.2cm ( rộng chiết sườn ) – F1F2  thân sau = 38.2cm

Vẽ  sườn áo từ D5 đến E3 ,F2 và B4 ,B3B4 = 0.3cm

Gót nẹp :

FN = 1cm

N1B1 = 7cm

N2B1 = 3.5cm

N3B2 = 9cm

Chiết ngực :

Đầu chiết cách chân cơi 5cm = TS1

Rộng giữa chiết S3S2 = S2S4 = 0.7cm

Rộng đuôi chiết  SS5 = SS6 = 0.6cm

 Chiết sườn:

D’6  là đầu tâm chiết sườn

Đầu chiết  D10D6 = D’6D11 = 0.8cm

Nối cạnh chiết sườn D10T7 cắt eo tại S8

Rộng giữa chiết S8S7 = S7S9 = 1cm

Rộng đuôi chiết T7T9 =1cm

Nối đường tâm chiết  D’6S7  và  T8

Nối cạnh chiết trong D11S9  và T9

Mẫu đã được thiết kế với công thức cắt áo vest nam

Chiết bụng (chiết mông) :

Cạnh chiết ngoài : từ  T7  vẽ chiết bụng song song đường giao khuy thẳng xuống gấu áo

Tâm chiết song song và cách cạnh chiết ngoài  1.1cm

Cạnh chiết trong song song và cách tâm chiết 1.1cm

Chia khuy :

Khuy trên cùng ngang chân ve xuống 1cm đến 2cm , khuy thứ 2 ngang miệng túi dưới

Cách cắt, cộng đường may :

Vòng cổ chừa 1cm

Vòng nách chừa đều 1cm

Sườn vai chừa 1.5cm

Sườn thân chừa 1.5cm

Ve nẹp chừa đều 1.5cm

Lai áo (gấu áo) chừa 4cm

3. Công thức cắt áo vest nam với phần tay áo

Mang lớn:

kẻ 1 đường thẳng song song sợi dọc vải cách mép vải 1cm

AB : dài tay = số đo + 2cm = 60cm

AC : Hạ mang tay = sâu nách tay (D3C1) – 3cm = 19.5cm – 3cm =16.5cm

AD : Hạ khủy tay =1/2 dài tay + 5cm = 35cm

Đầu tay:

CC1 : rộng bắp tay =3/4 rộng khoanh nách – 0.5cm = 20.5cm

CC1 : có độ rộng tối đa là 21cm

C1C2 = 2.5cm

Từ C1 kẻ vuông góc CC1 kéo dài về 2 phía ,cắt các đường A tại A1 ,đường D tại D1 ,đường B tại B1

C3 là điểm giữa của CC1

Từ C3 kẻ vuông góc CC1 về phía trên cắt AA1 tại A2

Lấy C1C’1 = 3cm

AA3 =1/3 AC + 0.5cm = 6cm (đối với người gầy ,trung bình là 1/3 AC )

A3A4 : gục sống tay = 1cm

Nối  A2A4 , nối A2C’1 , nối C’1C2

A2A’2 =1/2 A2C’1 – 2cm = 6.5cm

A1A’1 =1/2 A1A2 – 0.5cm

Vẽ  đầu tay từ A4 đến A2 . Ngay điểm giữa đoạn A2A4 đánh cong 1.3cm .Tiếp tục vẽ từ A2 xuống C’1 và ra C2 . Ngay điểm A’2 đánh cong 2.6cm đến 2.8cm . Nối A’1C’1 , dựa vào đường nối từ A’1 đến C’1 để vẽ A’2C2.

Công thức cắt áo vest nam với mang tay lớn

Bụng tay:

CC2 = DD2 = BB2

D3 là điểm giữa của D1 và D2

Vẽ bụng tay từ C2 qua D3 xuống B2

Lấy D3D4 = 2.5cm

Vẽ  đường gập bụng tay  mang lớn từ C’1 qua D4 ,B1

Sống tay, cửa tay:

DD5 = 0.8cm

B1B3 = cửa tay =3/4 BB1 = 15cm

B3B4 =1cm

B1B5 =1cm

B2B6 = 0.8cm

Mang nhỏ:

Gục sống tay mang con A4A5 = 1cm

Vẽ sống tay mang con từ A5 qua trong C5 và xuống D5

Nối A5C3 vẽ gầm tay từ A5 đến C3 , đánh cong ngay đoạn giữa A5C3 1.5cm. Sau đó lấy C4 đối xứng C2 và vẽ hoàn chỉnh gầm tay từ C3 đến C4

Lấy D6 đối xứng D3 , B7 đối xứng B6 , vẽ đường bụng tay mang nhỏ từ C4 qua D6 và xuống B7

Vậy là theo công thức cắt áo vest nam bạn có kỹ năng may vá có thể cắt chúng và thực hiện may với những kiểu áo vest nam như hình ảnh dưới đây:

Vậy hy vọng với công thức cắt áo vest nam chi tiết trên đây, mong rằng các bạn có thể thực hiện cắt may được áo vest nam thật chuẩn và đẹp nhé! Bên cạnh công thức cắt áo vest nam được cô giáo Lê Na hướng dẫn này, bạn còn có thể tham khảo thêm nhiều công thức cắt may các món đồ thời trang khác tại fanpage Lena’s House.

Hay để thỏa mãn sức sáng tạo và nhận được hướng dấn chi tiết hơn nữa khi đăng kí tham gia Khóa học may Chuyên nghiệp tại Lena’s House .

Mỗi khóa học chỉ nhận tối đa 5 -6 học viên để đảm bảo chất lượng lớp học và chất lượng khóa học , cũng như để các học viên sẽ nhận được sự giúp đỡ , chỉ dạy sát sao nhất từ cô Lê Na.

Thông tin chi tiết xin mời liên hệ :

LENA’S HOUSE – DẠY CẮT MAY CHUYÊN NGHIỆP, UY TÍN, HIỆU QUẢ

Địa chỉ: Thái thịnh, quận Đống đa - Hà Nội

Điện thoại : 0916846850


Xem thêm,

Ngày 12, tháng 9 năm 2016

Ngày 12, tháng 9 năm 2016

Áo croptop trẻ trung xinh xắn chưa bao giờ dễ may như thế !

Trong những kỹ năng Học cắt may cơ bản , ngoài các kiểu váy đẹp diện hè, áo phông thì năm nay các mẫu áo crop top cũng được nhiều chị em ưa thích và săn tìm. Vậy hôm nay Trung tâm dạy cắt may Lena’s House sẽ hướng dẫn chi tiết đến tất cả các bạn cách may áo crop top tuyệt đẹp mà dễ dàng thực hiện tại nhà .

Ngày 3, tháng 8 năm 2016

Tự may áo mặc ở nhà đơn giản và tiện dụng

Chỉ với một khóa học cắt may cơ bản gia đình là bạn đã có thể tự may cho mình bộ đồ ngủ xinh xắn, chỉ cần một chút khéo tay, một chút tỉ mẩn, cùng những công thức không thể tìm thấy trên mạng do cô giáo Lê Na hướng dẫn rất cực dễ hiểu và thực tế, bạn có thể có những bộ quần áo tự may đẹp và cực tiện dụng cho mùa hè nhé.

Ngày 3, tháng 8 năm 2016

Trở thành nhà thiết kế thời trang cho chính mình , tại sao không ?

Chỉ với một khóa học may cơ bản 14 buổi trong không gian phòng học hiện đại , sáng sủa với số lượng học viên cực kì hợp lí chỉ 8 – 10 người, cùng sự chỉ dạy nhiệt tình dễ hiểu của lớp Dạy cắt may Lê Na , kết thúc khóa học bạn hoàn toàn có khả năng tự may cho mình những trang phục đáng yêu với giá rẻ bất ngờ .

Ngày 3, tháng 8 năm 2016

Sắm máy tự may đồ: Mẹ thiết kế, con người mẫu

Nếu cách đây 20 năm, các mẹ tự tay may quần áo là chuyện thường thì nay, việc tạo ra những bộ quần áo handmade cho con yêu đang là mốt của nhiều bà mẹ trẻ. Họ sẵn sàng bỏ ra vài triệu đồng sắm máy khâu và đăng kí những khóa học may gia đình để trổ tài may vá cho con yêu và gia đình yêu thương.

Ngày 3, tháng 8 năm 2016

Rẻ, đẹp, tiết kiệm với tiệm may online

Đặt may quần áo theo hình ảnh đã trở thành trào lưu mới trên mạng xã hội. Chính vì lẽ đó mà cô giáo Lê Na luôn khuyến khích các học viên khóa may cơ bản gia đình và khóa học may chuyên nghiệp vừa học vừa thực hành luôn. Những mẫu may của các bạn sẽ được cô giáo giúp đăng bán vui vẻ trên page để đặt những viên gạch đầu tiên trước khi các bạn có khả năng mở tiệm riêng.
Facebook cá nhân
: 0916846850
Thái thịnh, quận Đống đa - Hà Nội!

Liên hệ

  • Thái thịnh, quận Đống đa - Hà Nội!
  • Hotline: 0916846850

Chuyên mục

Videos

Tự may váy cho bé yêu cực nhanh, cực dễ

Đọc nhiều

Lê Na House - Dạy Cắt May Lê Na!

Lê Na House - Dạy Cắt May Lê Na!

Khởi đầu từ 1 người yêu cái đẹp, và say mê tạo ra những sản phẩm đẹp, Lê Na đã đi qua chặng đường nhiều năm với nhiều vị trí trong nghề may, từ làm may đo, mở xưởng và đặc biệt là đào tạo ra những người thợ may tay nghề vững vàng.
 0916846850
 Lê Na House - Dạy Cắt May Lê Na
 lanlh.manu@gmail.com

Lời ngỏ

Lê Na House - Dạy Cắt May Lê Na!
Khởi đầu từ 1 người yêu cái đẹp, và say mê tạo ra những sản phẩm đẹp, Lê Na đã đi qua chặng đường nhiều năm với nhiều vị trí trong nghề may, từ làm may đo, mở xưởng và đặc biệt là đào tạo ra những người thợ may tay nghề vững vàng.

Với tiêu chí đào tạo: Ít nhưng chất lượng, nên trước khi tiếp nhận học viên, Lê Na luôn có buổi trò chuyện riêng để tìm hiểu sở thích, khả năng, định hướng … để đưa ra lời khuyên chính xác nhất với học viên.